Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa

Pirkkalan kunnan tavoitteena on luona yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö. Pirkkala tekeekin tiivistä ja hyvää yhteistyötä Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ja Pirkkalan Yrittäjät ry:n kanssa.

Yhteistyö Pirkkalan Yrittäjät ry:n kanssa

Pirkkalan Yrittäjät ry:n ja Pirkkalan kunnan välillä on voimassaoleva yhteistyösopimus, jonka avulla ilmaistaan yhteinen tahtotila kehittää osapuolten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyttä Pirkkalassa ja turvata myönteinen yrittäjyyskehitys myös tulevaisuudessa. Sopimuksella tuetaan yritysten kilpailukykyä ja kasvuedellytyksiä sekä helpotetaan uusien yritysten perustamista. Sopimus vahvistaa Pirkkalan imagoa yritysmyönteisenä kuntana ja tukee Pirkkalan Yrittäjät ry:n roolia yrityselämän vaikuttajana.

Yrittäjäjärjestöt

Pirkkalan Yrittäjät ry

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

 

 

Pirkkalan kuntastrategia ja elinkeinopoliittinen ohjelma

Pirkkala luo yritystoiminnalle hyvän ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. Pirkkalan elinkeinopolitiikka perustuu joustavaan ja nopeaan, asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Pirkkala ennakoi tulevaisuutta ja rakentaa tietoisesti vahvuuksiinsa pohjautuvia elinkeinotoiminnan keskittymiä. Pirkkala toimii aktiivisena verkostojen rakentajana saattaen yhteen eri toimijat, luoden toinen toisiaan vahvistavia menestyskeskittymiä. Yrittäjiä ja heidän edustajiaan tavataan säännöllisesti yrityselämän näkemyksiä elinkeinopolitiikan kehittämisestä kuunnellen.

Pirkkalan päätöksenteko yritysasioissa on selkeää ja hyvin toimivaa. Pirkkala huomioi hankintapolitiikassaan erikokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Pirkkala arvioi osana päätöksentekoaan niiden vaikutuksia yrityksiin ja yrittämiseen.

Pirkkalan Yrittäjät ry:n kanssa solmittu yhteistyösopimus toteuttaa Pirkkalan kunnan kuntastrategiaa ja elinkeinopoliittista ohjelmaa.