Miksi Pirkkala on hyvä sijoituskohde?

Pirkkalan kunnan päätöksenteossa ymmärretään, että sijoittaja ostaa kassavirtaa, ei pelkkiä seiniä ja kattoja. Tämän vuoksi olemme tehneet kovasti töitä saadaksemme seuraavista asioista kilpailuetujamme.

1. Vakavaraiset vuokralaiset

Sijoituskiinteistö ilman vuokralaista voi muodostua sijoittajalle taloudelliseksi rasitteeksi. Potentiaalisen vuokralaisen luottokelpoisuus onkin keskeinen komponentti sijoituspäätöksiä tehtäessä. Pirkkalassa yritysten vakavaraisuus on  seurausta aktiivisesta yhteistyöstä yrittäjien ja Pirkkalan kunnan välillä, suuresta ja vetovoimaisesta talousalueesta, tasokkaasta liiketoimintaan liittyvästä neuvonnasta sekä yrityskeskittymien luomisesta kullekin toimialalle.

2. Alhainen jäännösarvoriski

Sijoittaja joutuu investointipäätöstä tehdessään arvioimaan, kuinka helposti kohde on edelleen vuokrattavissa vuokralaisen vaihtuessa tai kuinka helposti kohde on realisoitavissa (myytävissä) vuokrakauden päätyttyä.

Yksi jäännösarvoriskin suuruuteen vaikuttava tekijä on kiinteistön sijainti. Sijoituskohteen tulee sijaita keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se onkin yksi Pirkkalan suurimpia etuja. Pirkkala sijaitsee pääteiden, rautatien ja lentokentän yhtymäkohdassa. Tämä lisää merkittävästi alueen houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta ja tätä kautta pienentää sijoittajan jäännösarvoriskiä.

Sijainnin lisäksi työvoiman saatavuus, työntekijöiden korkea koulutustaso sekä viihtyisät asuinalueet hyvien palvelujen äärellä ovat omiaan kasvattamaan Pirkkalan kiinnostavuutta sekä sijoittajien että yritysten keskuudessa.

3. Hyvät tulevaisuuden näkymät

Tampereen seutu ja Pirkkala ovat hyvän imagon omaavia kasvukeskuksia tarjoten yrityksille kestävän kehityksen huomioivia yritysalueita. Pirkkala on jatkuvasti kärkipäässä vetovoimaa ja kasvua mittaavissa tutkimuksissa. Myös ulkomaiset sijoittajat (esimerkiksi Ness, Risan & Partners) arvostavat Pirkkalan tulevaisuuden näkymiä.

1+2+3 = Alhainen riski, erinomainen tuottopotentiaali.

Vakavaraiset vuokralaiset, alhainen jäännösarvoriski sekä hyvät tulevaisuuden näkymät tekevät Pirkkalasta alhaisen riskin sijoituskohteen erinomaisella tuottopotentiaalilla. Tämä tarkoittaa myös maltillista vuokratasoa vuokralaisille.

Seuraavassa vielä 3 lisäsyytä valita Pirkkala kiinteistösijoituskohteeksi.

4. Logistisesti loistava sijainti

Pirkkala sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa hyvien yhteyksien varrella. Lentokenttä, lähellä olevat junaliikenteen terminaalit ja vilkkaasti liikennöidyt valtaväylät pitävät huolen tavaran ja ihmisten helposta liikkumisesta.

5. Suuri Tampereen talousalue

Pirkkala sijaitsee käytännössä keskellä Tampereen talousaluetta. Etäisyyksiä kuvaa hyvin se, että Pirkkalan keskustasta Tampereen ydinkeskustaan on matkaa vain 10 kilometriä ja esimerkiksi Partolan alueelta vain 5 kilometriä. Tampereen kaupunkiseutu on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toiseksi suurin yhtenäinen talousalue ja sen asukasmäärä on 376 971 (31.12.2015).

6. Työvoiman saatavuus

Tampereen seudulla on runsaasti korkean koulutustason omaavia työntekijöitä. Lukuisat viihtyisivät asuinalueet, hyvät harrastusmahdollisuudet ja alueen suuri vetovoima takaavat, että työntekijöitä on aina tarjolla.

jumbomobile-matala_pirkkala_672x328