Tulevaisuuden Pirkkala

Kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kehitetään parantamalla alueellista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Kaavailluista liikennehankkeista merkittävimpiä ovat läntinen rata ja uusi järjestelyratapiha, Puskiaisten moottoritie Lempäälästä Pirkkalan Linnakallioon sekä Sääksjärveltä Pirkkalan Sorkkalantien risteykseen kulkeva kakkoskehä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Tampere-Pirkkalan lentoaseman merkitystä läntisen ja keskisen Suomen lentoliikenteen solmukohtana.

Yritysalueet

 

Logistisesti loistava

Pirkkala sijaitsee pääliikenneväylien solmukohdassa. Kunnan kautta kulkevat Helsingin ja Oulun välinen päärata ja valtatie 3, joka johtaa Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan. Kunnassa sijaitsee myös Tampere-Pirkkalan kansainvälinen lentokenttä.

Vapaita toimitiloja

Pirkkalaan vapaat toimitilat (Kauppalehti)